Redesign Ambassadeurs Helmond

De website van Ambassadeurs Helmond wordt momenteel flink onder handen genomen zowel op technisch als grafisch gebied. Ambassadeurs Helmond is een onderdeel van Rabobank Helmond. “Samen bereiken we meer dan alleen” Deze kernwaarden komen voort uit het coöperatieve gedachtegoed van de Rabobank en om die woorden nóg meer inhoud te geven investeren zij in de Helmondse wijken. Zij stellen daarvoor € 10.000 aan financiële middelen beschikbaar. De ambassadeurs zijn er om dit geld goed te besteden. Deze ambassadeurs zijn medewerkers van Rabobank Helmond die in de verschillende wijken van Helmond wonen. Zij vormen het aanspreekpunt van de wijk, men kan hier terecht voor leuke ideeën dat kan een groot project zijn, maar ook een klein initiatief dat impact heeft. Iedereen kan een idee indienen: wijkraden, jongeren, verenigingen, ouderen, clubs, winkeliers, stichtingen enz. De belangrijkste voorwaarde voor het idee is, dat het idee toegankelijk is voor alle inwoners van een bepaalde wijk!

Hieronder vind je een kleine sneakpreview van het uiteindelijke ontwerp. Eind november zal de nieuwe website van Ambassadeurs Helmond in zijn geheel te bewonderen zijn.

Webdesign Ambassadeurs Helmond